Miksi suomalaisella metallimusiikilla on vientiä?

Paperiteollisuuden, Sibeliuksen ja jääkiekon ohella Suomi tunnetaan maailmalla metallimusiikista. Syitä menestykselle on monia, mutta tutkimuksen mukaan yhteistyö eri yhtyeiden välillä on yksi näistä tekijöistä. Yhteistyöllä tarkoitetaan siis käytännössä sitä, että jo menestyneet yhtyeet ottavat lämmittelijöiksi muita suomalaisia yhtyeitä. Käytännön esimerkkinä voidaan pitää suomalaisen metallin jättiläistä Nightwishia, jonka lämmittelijänä kiertueilla on toiminut Amorphis. Vaikka Amorphiksella oli aikaisemminkin nimeä musiikkimarkkinoilla, yhtyeen suosio nousi huimaa vauhtia Nightwishin kanssa keikkailemisen jälkeen.

Suomella ei ollut suuren metallimaan mainetta vielä 1990-luvulla, vaikka silloinkin maailmalla keikkaili muutamia suomalaisia yhtyeitä. 2000-luku kuitenkin muutti kaiken, kun suomalaiset yhtyeet rynnistivät maailmalle leveänä rintamana. Yksi Suomen maineen nousuun johtaneista tekijöistä oli laadukkuus. Suomalaiset metallimuusikot ovat erittäin lahjakkaita ja tekevät työtään suurella sydämellä.

Suomalainen musiikki tunnistetaan aina

Suomalainen metallimusiikki ei koskaan huku massaan, vaan se tunnistetaan. Suomalaisessa musiikissa on nimittäin ominaispiirteitä, joita muualla ei ole. Näitä ovat erikoisten soitinten, kuten harmonikan tai kanteleen, käyttö kappaleissa. Sen lisäksi myös sanoitukset ovat yleensä hyvin tunnistettavia. Monet suomalaisista metalliyhtyeistä käsittelevät sanoituksissaan esimerkiksi muinaisuskontoja ja muinaisia jumalia. Muutenkin sanoitukset voivat olla enemmän historiaan kuin nykyhetkeen liittyviä.

Suomalainen musiikki tunnistetaan hyvin myös siitä syystä, että suomalaisia yhtyeitä soitetaan paljon radioissa ympäri maailman. Nimet tulevat tutuksi ja pian yhtyeet pääsevätkin tekemään kiertueita joka puolelle maapalloa. Kun kiertueet hoidetaan hyvin ja ammattitaidolla, kiirii sana äkkiä pitkälle. Suomalaiset yhtyeet tunnetaan ympäri maailman kovasti töitä tekevinä yhtyeinä, joiden kanssa on helppo työskennellä ja jotka eivät aiheuta ylimääräisiä ongelmia kenellekään. Hyvät käytöstavat vievät siis pitkälle tässäkin tapauksessa.

Valtion tuki suomalaiselle metallimusiikille

Yhtyeiden, levy-yhtiöiden ja managerien lisäksi myös Suomen valtio on tehnyt suuria taloudellisia avustuksia metallimusiikin vientiä tukeakseen. Valtion tuen metallimusiikki on saanut sillä perusteella, että alan musiikkivienti on tuonut Suomeen suuria määriä tuloja. Musiikkiviennillä on myös katsottu olevan positiivisia vaikutuksia Suomen kokonaiskuvalle. Suomalainen metallimusiikki tekee maata tunnetuksi eri puolilla maailmaa ja se on parasta mainosta Suomelle. Metallimusiikki pystyy myös osaltaan tuomaan turismia Suomeen.